Senior Consultancy Skills

Voor Senior consultants, projectleiders, lead experts en managers

Inleiding

Dit is een vijf dagen en drie avonden durend Persoonlijke effectiviteit- en Vaardigheden programma voor senior consultants, die hun uitstraling, presentatie, emotionele intelligentie en inzicht in zichzelf willen optimaliseren, hun vaardigheden opfrissen, commercieel effectiever wensen te zijn en adequaat dienen om te gaan met gesprekspartners op directie niveau

Programma

Dag 1

Jezelf er onderscheidend neer te zetten, feedback op eerste indruk en uitstraling. Zelfanalyse: Wat wil je aan je presentatie verbeteren en hoe dat positief te beïnvloeden. Het effect van je stem op je uitstraling in een avondsessie door Elizabeth Ebbing.
Doel: Bewustwording van je presentatie en handvatten voor persoonlijke groei.

Dag 2

Emotionele intelligentie, inzicht in belemmerde patronen, hoe daar mee om te gaan en positief te beïnvloeden. Zelfanalyse van je blokkades en hoe daar mee om te gaan.
Doel: Bewustwording om een dieper zelf inzicht te verkrijgen en vastgeroeste valkuilen te doorbreken.

Dag 3

Hoe verschillende typen klanten te herkennen en daar adequaat op in te spelen. Nadruk zal liggen op de zakelijke ‘macht’ en ‘realisatie’ typen, die vaak aan de top zitten. Oefenen met een voor jou moeilijk type klant met de acteur Ernst Zwaan
Doel: Je invloedsfeer vergroten en je adequaat op ‘directie niveau’ profileren.

Dag 4

Een praktische gesprekstructuur aanreiken waar je in alle gevallen op terug kunt vallen, effectief omgaan met weerstanden, conflicten, emoties en politiek
Hoe weerstanden te herkennen en er vaardig op in te spelen
Oefenen met de acteur in praktijk situaties en/of een politieke case.
Avondsessie door Maarten Mensink: “Omgaan met stress in het bedrijfsleven”.
Doel: Beter omgaan met bezwaren, emoties en politiek in werksituaties

Dag 5

Strategische voorbereiding en dag van alle aangeleerde vaardigheden oefenen met als doel een deal binnen te halen een presentatie te geven aan de directie in een zware politiek case. Afsluiting met iedereen in de groep een compliment te geven.

Doelgroep

Senior consultants, projectleiders, lead experts, managers

Doel

Doel van trainer(s) en acteur
Je zelfvertrouwen te geven in moeilijke zakelijke gesprekken op het hoogste niveau

Doelstellingen

 1. Het integreren van inzicht in eigen gedrag en communicatieve vaardigheden, teneinde een vertrouwensrelatie op te bouwen op directie niveau.
 2. Handvatten om je uitstraling, gedrag en EQ in zakelijke gesprekken te optimaliseren.
 3. Inleving en klantgerichtheid ten aanzien van interne en externe klanten bevorderen door emotionele intelligentie, het stimuleren van objectieve waarneming en meer gebruik te maken van intuïtie.
 4. Het aanreiken van commerciële vaardigheden, zodat kennis vertaald kan worden in toegevoegde waarde voor de klant op hoog niveau en “spin off” gecreëerd kan worden voor je bedrijf.
 5. Maximale gelegenheid geven om de vaardigheden te oefenen en gerichte feedback te verkrijgen, teneinde een snel leerproces op gang te brengen.
 6. Het strategisch voorbereiden en oefenen van alle vaardigheden in een ‘hoge druk’ omgeving door twee ‘politiek’ getinte case

Opzet en werkwijze

Onze werkzijze bestaat uit:
 1. Inzicht - bewustwording waarom een bepaalde vaardigheid, b.v. luisteren zo moeilijk is
 2. Aanreiken van vaardigheden gebaseerd op gedragspsychologie, die bewezen heeft te werken
 3. Een voor jou moeilijk gesprek oefenen met de acteur
 4. Evenwichtige feedback, wat doe je al goed en tips wat nog beter kan
 5. Je speelt het gesprek nog eens met de acteur. Hierdoor wordt een snel leerproces verzekerd

Vooropleiding

Academisch en HBO en minimaal vijf jaar ervaring

Voorbereiding

Het lezen van het trainingsmateriaal. In kaart brengen van je USP (Unique Selling Points en de betekenis daarvan voor de klant)

Locatie

Tulip Inn Amsterdam Riverside – Amsterdam Zuidoost 
www.tulipinnamsterdamriverside.nl

Data

Aanvraag op verzoek

Deelnemers

Max negen personen teneinde een goede persoonlijke begeleiding te kunnen geven en de cursisten maximaal de gelegenheid te geven praktijk situaties te oefenen.

Prijs

€ 2.950,-- inclusief materiaal en lunch en diner, exclusief BTW en overnachting
en met evaluatie van de training per deelnemer € 3.400,--.